Posts Tagged ‘ GSM

常見的無線通訊/無線網路速度整理

以下資料是收集自各大網站、Wiki,資料可能不是百分之百正確,歡迎提供修正資料。

無線通訊 (有效距離: 3 ~ 12 公里)

通訊技術 理論最高速度 (bps, 下載/上傳) 常見速度 (bps)
2G/GSM 14.4K 9.6K
2.5G/GPRS 171.2K 40K
2.75G/EDGE 384K 65K
3G/WCDMA 3.6M/384K 2M
3.5G/HSDPA 14.4M/384K 7.2M
3.75G/HSUPA 14.4M/5.76M 7.2M
3.75G/HSPA+ 86M/23M 21M/11.5M
3.9G/LTE 150M/75M 50M/25M
4G/LTE-Advanced 300M/150M 100M/50M
802.16e/WiMAX 128M/56M 4M/1M

Read more

return top